ROLLA

POGLED PJEŠAKA, BRZINA BICIKLA

Rolla paket čini simbiozu ekološki osviještenog prijevoznog sredstva i pripadajuće user-friendly
aplikacije sa personaliziranim pristupom, prilagođene konceptu hop & go najma.

Ideja je bila stvoriti proizvod koji je otporan, robustan, siguran za korisnike i siguran u pogledu krađe te proizvod koji će svladati gotovo sve uzbrdice bez problema.

Aplikacija Rolla povezuje romobil i korisnika putem skena NFC ili QR koda te zahtijeva registraciju i odabir načina plaćanja usluge (Google/Apple pay ili kreditna kartica). 

Omogućava korisniku personaliziran prikaz sadržaja prema zadanim parametrima i pružanje informacija o lokalnim znamenitostima, događanjima (poput koncerata, predstava i sl.) i sadržajima prema lokaciji baze romobila. 

Također, prikazuje lokaciju punionice te broj raspoloživih romobila, njihov status baterije, a u upotrebi dodatno i brzinu vožnje te utrošene minute korištenja.

U skladu sa našom misijom, već u Rolla projektu planiramo razviti „machine learning“ koji bi
romobilu omogućio razvoj vlastitih “osjetila” u okolini, a aplikaciji personalizaciju upravo pomoću tih alata.

Gdje nas možete pronaći već iduće godine?