Model namjenjen je najmu korisnicima (naplata vožnje po minuti korištenja putem mobilne aplikacije), u gradovima ili u sklopu agencije/tvrtke, za najam.

Minimalna narudžba za ovaj model je 10 električnih romobila i 2 modula punionice (10+2) sa uključenom personaliziranom mobilnom aplikacijom.

  • naplata Vašim korisnicima putem Rolla aplikacije
  • automatizirani sustav s čak 3 proizvoda
  • instalacija sustava na lokaciji
  • prilagodba aplikacije prodajnom modelu i lokaciji
  • kreiranje personaliziranih turističkih ruta (15 znamenitosti ili atrakcija)
  • jamstvo i podrška
  • minimalna narudžba 10 el. romobila, 2 modula punionice i mobilna aplikacija